მიიღე შეკვეთა იმავე დღეს!
ცხელი ხაზი +995 (32) 2 04 07 00
0  კალათა

გეიმინგ კლავიატურა Logitech G815 Rus L920-009007

გასაზრდელად მიიტანეთ მაუსი სურათთან

549.00 
გაყიდვაშია
+
11763

LOGITECH G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard – GL Linear

  • ბრენდი: Logitech
  • ტექნოლოგია: მექანიკური კლავიატურა
  • კავშირი: USB
  • ულტრა თხელი კორპუსი
  • განათება: RGB
  • პროგრამირებადი ღილაკები: კი
  • გარანტია: 24 თვე


საგარანტიო მომსახურება

წინამდებარე საგარანტიო მომსახურების მიზნებისთვის ქვემოთ მოცემულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

მოვაჭრე/გამყიდველი − Game Zone;

მომხმარებელი/მყიდველი − ნებისმიერი ფიზიკური პირი, რომელიც იძენს ან შემდგომ იყენებს საქონელს ან მომსახურებას უპირატესად პირადი მოხმარების მიზნით და არა სავაჭრო, სამეწარმეო, სახელობო ან სხვა პროფესიული საქმიანობის განსახორციელებლად;

საქონელი − ნებისმიერი მოძრავი ნივთი, აგრეთვე მასში განთავსებული ან/და ციფრული ფორმით გავრცელებული ქონებრივი სიკეთე;

გთხოვთ, ყურადღებით გაეცნოთ საგარანტიო პირობებს, მომსახურების წესებს და ხელმოწერით დაადასტუროთ თქვენი თანხმობა.

· კომპანია Game Zone – ში ფიზიკური პირის მიერ შეძენილ საქონელს (გარდა პუნქტისა „ საგარანტიო პირობები არ ვრცელდება“) აქვს გარანტია 2 წელი, თუ არ არის მითითებული სხვა საგარანტიო პირობა. *

· კომპანია Game Zone - ში იურიდიული/ინდ. მეწარმე პირის მიერ შეძენილ საქონელს (გარდა პუნქტისა „საგარანტიო პირობები არ ვრცელდება“) აქვს გარანტია 2 თვე, თუ არ არის მითითებული სხვა პირობები.

· არასამეწარმეო საყოფაცხოვრებო ტექნიკის სამეწარმეო დანიშნულებით გამოყენების შემთხვევაში, პროდუქტის საგარანტიო ვადა განისაზღვრება 2 (ორი) თვით.

· მყიდველი ვალდებულია:

შეისწავლოს მოწყობილობის ექსპლუატაციის პირობები, პროგრამული და უზრუნველყოფის წესები.

· საგარანტიო მომსახურების პირობები :

· საგარანტიო მომსახურება ფარავს ოფიციალური ბრენდის მიერ დადგენილ პირობებს.

· საგარანტიო მომსახურება გულისხმობს საქართველოს ,,მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ“ კანონით დადგენილი პირობების გათვალისწინებას, რაც გულისხმობს Game Zone-ის მიერ გაყიდვის შემდგომ დაზიანებული მოწყობილობის უსასყიდლო შეკეთებას. - სრული გარანტიის პირველ წელს - ოფიციალური ბრენდის საერთაშორისო გარანტიის ფარგლებში, ხოლო სრული გარანტიის მეორე წელს კომპანია Game Zone – ის გარანტიის ფარგლებში.

· გარანტია ვრცელდება ტექნიკის იმ დაზიანებაზე, რომელიც განპირობებულია ტექნიკური (არა პროგრამული) წუნით. სერვისცენტრში საგარანტიო მომსახურების მისაღებად უნდა წარმოადგინოთ საგარანტიო ტალონი (კომპანიის ბეჭდით დამოწმებული), გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტთან ერთად - ყუთით და ყველა მაკომპლექტებელი აქსესუარით.

· სერვისცენტრში მიტანილი პროდუქციის დიაგნოსტიკის პერიოდია 1-დან 14 სამუშაო დღე.

· თუ საქონლის შეკეთება ან შეცვლა შეუძლებელია 30 (ოცდაათი) სამუშაო დღის განმავლობაში, შესაბამისი ტექნიკური დასკვნის საფუძველზე, მომხმარებელს უფლება აქვს უარი თქვას ხელშეკრულებაზე, მოითხოვოს ნივთის ღირებულების უკან დაბრუნება შესაბამისი ცვეთის გამოკლებით (5% თითოეულ თვეზე) , რომელიც მას ჩაერიცხება 3 დან 10 სამუშაო დღეში, იმ შემთხვევაში თუ ნივთის შეძენისას თანხის გადახდა მოხდება შუამავალი კომპანიის დახმარებით (მაგ: ბანკის პოს. ტერმინალები, ბანკის ონლაინ გადახდები, ბანკის განვადებები და სხვ.) კლიენტს თანხა დაუბრუნდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ შუამავალი კომპანია თანხას დაუბრუნებს შპს Game Zone – ს, ან მისცემს ნებართვას თანხის დაბრუნებაზე.

· მყიდველის/მომხმარებლის პრეტენზიები განიხილება მის მიერ სასაქონლო /საკასო/ ქვითრის, ხოლო საქონელზე, რომელზეც დადგენილია საგარანტიო ვადები, ტექნიკური პასპორტის ან მისი შემცვლელი დოკუმენტის წარდგენის შემთხვევაში.

· ნივთის შეცვლა დაშვებულია მხოლოდ ქვემოთ ჩამოთვლილ შემთხვევებში:

- თუ ნივთს გახსნისთანავე (ყუთიდან ამოღების მომენტში) დაუფიქსირდა ვიზუალური დეფექტი, რომელიც დაფიქსირებული იქნა კომპანიის წარმომადგენლის თანდასწრებით პროდუქტის გახსნისას. გთხოვთ, ნივთის მიღებისთანავე შეამოწმეთ მისი ვიზუალური მდგომარეობა შპს ,, Game Zone“ წარმომადგენლის თანდასწრებით, ვინაიდან მომავალში ვიზუალური დეფექტის გამო მოწყობილობა აღარ შეიცვლება .

- თუ შეძენილ ნივთს გაყიდვიდან 5 (ხუთი) კალენდარული დღის განმავლობაში მომხმარებელმა მიმართა კომპანიას (ან კომპანიასთან ასოცირებულ ოფიციალურ სერვის ცენტრს) ტექნიკური წუნის გამოვლენის მიზნით, წუნის დადასტურების შემთხვევაში, სერვისცენტრის დასკვნის საფუძველზე მოხდება ნივთის შეცვლა ახალი, იგივე პროდუქტით. მომხმარებელმა ნივთი უნდა წარადგინოს ფიზიკური დეფექტებისა და ნაკაწრების გარეშე, სრული კომპლექტაციით, ყუთით, ყველა მაკომპლექტებელი აქსესუარით, აგრეთვე უნდა წარადგინოს სასაქონლო ან საკასო ჩეკი, რომელიც გაყიდულ საქონელთან ერთად მიეცა მომხმარებელს. -

· საგარანტიო მომსახურება არ განხორციელდება/გაუქმებულია თუ:

· გასულია საგარანტიო ვადა.

· საგარანტიო ტალონი არ არის წარმოდგენილი/დაკარგულია, დაკარგულია ყუთი და ჩეკი.

· საგარანტიო ტალონში მონაცემები შეცვლილია, წაშლილია ან გადაკეთებულია.

· საგარანტიო ტალონში და მოწყობილობის კორპუსზე არ იკითხება ან/და ამძვრალია სერ/ნომერი, იმეი კოდი.

· მოწყობილობას აღენიშნება ვიზუალური ან მექანიკური დაზიანება/დეფექტი.

· მოწყობილობა გამოიყენებოდა მისი დანიშნულების შეუსაბამო მიზნ(ებ)ით, არასაყოფაცხოვრებო დანიშნულებისათვის.

· ნივთი დაზიანებულია პირატული/ჰაკერული ჩარევის შედეგად.

· დაზიანება გამოწვეულია სამონტაჟო სამუშაოების არაკვალიფიციურად შესრულების შედეგად.

· მოწყობილობა დაზიანდა მომხმარებლის მიერ ტრანსპორტირების დროს.

· მოწყობილობა დაზიანდა მის გვერდით მდგომი სხვა მოწყობილობის გამო.

· მოწყობილობა გახსნილია/დაშლილია თვითნებური შეკეთების ან სხვა რაიმე მიზნით.

· დაზიანება გამოწვეულია მექანიზმში უცხო სხეულის ან სითხეების შეღწევით .

· დაზიანებულია ან ამძვრალია პლომბი ან ლუქი.

· დარღვეულია მწარმოებლის მიერ მოწყობილობაზე თანდართული შენახვისა და მოხმარების წესი.

· დაზიანება გამოწვეულია კომპიუტერული ვირუსის ან შეუსაბამო ფაილ(ებ)ის მიერ.

· დაზიანება გამოწვეულია ელ. ქსელის გაუმართაობით (ძაბვის ცვლილება მეტია ან ნაკლებია 220-230 ვოლტზე), მექანიზმის დანესტიანებით, კოროზიით, მაღალი ან დაბალი ტემპერატურის ზემოქმედებით, ექსპლუატაციის და შენახვის წესების/პირობების დარღვევით, არაკომპეტენტური პირის მიერ ჩატარებული არაკვალიფიკაციური სარემონტო/სამონტაჟო სამუშაოების შედეგად.

· გარანტია არ ვრცელდება სისტემური ბლოკის/ლეპტოპის პროგრამულ უზრუნველყოფაზე, კვების ბლოკზე, ელემენტზე, მეხსიერების ბარათზე, სქადენზე, გადამყვანზე, სამუხტ მოწყობიჯლობაზე, ჯოისტიკზე, დისტანციური მართვის მოწყობილობაზე (პულტზე), HDMI კაბელზე და დენის წყაროს სხვა კაბელებზე ასევე სხვა აქსესუარებზე.

· საგარანტიო არ ვრცელდება : HDMI და USB პორტებზე, მყარ დისკზე (HDD) და დისკის წამკითხველზე (DVD); საგარანტიო არ მოქმედებს ტექნიკურ გასუფთავებაზე.

· მომსახურე სერვისცენტრი პასუხს არ აგებს კლიენტის ინფორმაციის შენახვაზე.

· საგარანტიო პირობები არ ვრცელდება :

· ოპერაციული სისტემის, პროგრამული უზრუნველყოფის ნებისმიერ დაზიანებაზე.

· ტექნიკაზე, რომელიც არის ფიზიკურად დაზიანებული, მაგ: დაკაწრული, გაბზარული, ჩაჭყლეტილი, დამწვარი , დამდნარი, დეფორმირებული, გატეხილი. ასევე, სითხით გამოწვეულ დაზიანებებზე, მათ შორის იმ შემთხვევაში, თუ მოდელის სპეციფიკაციაში მითითებულია დაზიანების საწინააღმდეგო ფუნქციის არსებობა.

· გამყიდველი/ თავისუფლდება პასუხისმგებლობისაგან, თუ დამტკიცდება, რომ ზარალი გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის ზემოქმედების ან მომხმარებლის მიერ საქონლის შენახვის ან სარგებლობის წესების დარღვევის შედეგად.

· გარანტია არ ვრცელდება პროგრამულ უზრუნველყოფაზე, სისტემური ბლოკის კვების ბლოკზე, ნივთის ელემენტზე, ხუთ პიქსელამდე დაზიანებაზე, მეხსიერების ბარათზე, სადენებზე, გადამყვანებზე, სამუხტ მოწყობილობასა და სხვა აქსესუარებზე.

· თუ პროდუქციის ქარხნული სერიული ნომერი შეცვლილია, წაშლილილია ან დაზიანებულია. დარღვეულია პროდუქციის ექსპლუატაციის წესები (ექსპლუატაციის წესები იხილეთ პროდუქციის თანადართულ დოკუმენტაციაში ან მწარმოებლის ვებ-გვერდზე).

· ტექნიკაზე, რომელიც არასტანდარტული ქსელი ძაბვის ზემოქმედების შედეგად არის დაზიანებული.

· ტექნიკაზე, რომელზეც სამონტაჟო ან საგარანტიო სამუშაოები არ არის შესრულებული უფლებამოსისლი სერვისცენტრის სპეციალისტის მიერ.

· არაკვალიფიციური ან დაუდევრად მოხმარებული ტექნიკის დაზიანების შემთხვევაში.

მტკიცების ტვირთი:

თუ მომხმარებელმა საქონლის ნაკლი მფლობელობაში მიღებიდან 6 თვის განმავლობაში აღმოაჩინა, საწინააღმდეგოს დამტკიცებამდე იგულისხმება, რომ ნაკლი არსებობდა საქონლის მიწოდებისას, თუ საქონლის ბუნებიდან, ან ნაკლის ხასიათიდან გამომდინარე ეს შესაძლებელია. ამ შემთხვევაში მტკიცების ტვირთი მოვაჭრეს ეკისრება. თუ მომხმარებელმა საქონლის ნაკლი საქონლის მფლობელობაში მიღებიდან 6 თვის შემდეგ აღმოაჩინა, იმის მტკიცების ტვირთი, რომ ნაკლი არსებობდა საქონლის მიწოდებისას, მომხმარებელს ეკისრება.

· დამატებითი პირობები ონლაინ შეძენის დროს 2022 წლის 1 ივნისიდან:

· მხოლოდ ონლაინ შეძენის დროს, მომხმარებელს უფლება აქვს, ყოველგვარი საფუძვლის მითითების გარეშე თქვას უარი დისტანციურ ხელშეკრულებაზე 14 კალენდარული დღის განმავლობაში და დააბრუნოს შეძენილი ნივთი.

· ნივთის დაბრუნების მნიშვნელოვანი პირობაა, რომ მას ქონდეს სასაქონლო სახე, ახლდეს ყველა მაკომპლექტებელი აქსესუარი და მათ შორის ყუთიც , არ ეტყობოდეს ექსპლუატაციის კვალი როგორც გარეგნულ, ასევე პროგრამულ დონეზე.

· მომხმარებელი ვალდებულია თავად უზრუნველყოს ნივთის დაბრუნება და გასწიოს მობრუნებასთან დაკავშირებული სრული ხარჯები, მათ შორის ტრანსპორტირება და საჭიროების შემთხვევაში დემონტაჟიც.

· თანხის უკან დაბრუნების დროს ხდება მხოლოდ ნივთის ღირებულების დაბრუნება, შპს ,, Game Zone“ არ არის ვალდებული მომხმარებელს აუნაზღაუროს მის მიერ ნივთის შეძენისას გადახდილი ტრანსპორტირების საფასური.

· 14 დღის განმავლობაში დაბრუნების პირობა არ ვრცელდება ისეთ ნივთებზე, რომელთა სარეალიზაცო ფასი არ აღემატება 30 (ოცდაათი) ლარს.

წინამდებარე საგარანტიო პირობები არ ზღუდავს მომხმარებელს ისარგებლოს მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ საქართველოს კანონით მისთვის მინიჭებული უფლებებით.

· Sony Playstation

კომპანია „ Game Zone” - როგორც Playstation ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში, Sony Playstation - ის პროდუქტებზე ავრცელებს ოფიციალურ საერთაშორისო გარანტიას საგარანტიო პერიოდის პირველ წელს, ხოლო საგარანტიო პერიოდის მეორე წელს Sony Playstation - ის პროდუქტებზე ვრცელდება კომპანია Game Zone - ის შიდა გარანტია, რომლის განმავლობაშიდაც იმის მტკიცების ტვირთი, რომ დაზიანება გამოწვეულია ტექნიკური (და არა ფიზიკური ან ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული) პრობლემით, აკისრია მომხმარებელს .

· გარანტია არ ვრცელდება პროგრამულ მომსახურებაზე, შეძენილ ან ჩაწერილ თამაშებზე. მომხმარებლის პირადი ინფორმაციის ან/და ჩაწერილი თამაშების და შენახული პროგრესის წაშლაზე კომპანია Game Zone და სერვის ცენტრი პასუხისმგებელი არ არის.

· მყიდველმა მოწყობილობა ყუთით, ყველა მაკომპლექტებელი აქსესუარით და აღნიშნული საგარანტიო ბარათით ჩეკთან ერთად უნდა წარადგინოს Sony- ის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში „ტექპოინტი“ - ცინცაძის ქ.5.

· სამუშაო დრო ორშაბათი - პარასკევი 10:00 – 19:00 სთ , შაბათი 11:00 – 15:00 სთ.

T:0322 200 202